Dr. Swing

un_dia_en_las_carrerasUna vegada al mes, els alumnes poden assistir al Doctor Swing, unes tutories en les quals poden resoldre individualment amb els professors els seus dubtes sobre algun moviment, recordar un pas o recuperar alguna classe perduda.

Aquesta activitat és d’assistència lliure i oberta per a tots els alumnes que estiguin cursant en aquell moment un curs a El Temple. Aquesta activitat es fa d’octubre a juny i el seu preu és d’1 euro per persona.