Classes particulars

L’objectiu de les classes particulars és treballar amb un professor o una parella de professors temes concrets per tal de millorar o perfeccionar la tècnica o la pràctica de ball de qualsevol dels balls Swing.

El preu de les classes és de 40 euros per hora (un únic professor) i de 70 euros per hora (una parella de professors). Cal reservar hora.